328783 persuna/persuni diġà ngħaqdu fil-kampanja "Did-darba se nivvota".

Ejjew inkomplu nikbru!