Kodiċi ta' kondotta

“Din id-darba se nivvota” hija l-azzjoni ta’ kommunikazzjoni istituzzjonali, mhux partiġana tal-Parlament Ewropew, indipendenti minn partiti politiċi u l-ideoloġiji tagħhom.  L-għan tal-azzjoni ta’ komunikazzjoni hu li jippromwovi involviment demokratiku fl-Elezzjonijiet Ewropej.

 

Bil-parteċipazzjoni tiegħek f’din l-azzjoni ta’ komunikazzjoni, inti taċċetta li ma tqassamx kontenut jew torganizza attivitajiet li:

 

  • imorru kontra d-drittijiet fundamentali tal-UE in ġenerali (art 6 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea);
  • jiddiskriminaw fuq bażi ta’/jew huma offensivi lejn dehra, razza, oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, sess, kultura jew oriġini, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali (art 10 TFUE);
  • jinċitaw vjolenza kontra u/jew fastidju lejn persuna(i) oħra;
  • huma pornografiċi jew li għandhom aċċess għal materjal pornografiku jew siti pornografiċi;
  • jippromwovu jew jiffaċilitaw attivitajiet illegali;
  • jiksru leġislazzjoni jew regolamenti applikabbli.

 

Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jeskludi kwalunkwe parteċipant li jikser il-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq fir-rigward tal-azzjoni ta’ komunikazzjoni.